Een ouderschapsplan opstellen
De wijze waarop het ouderschap na de scheiding vorm wordt gegeven moet door ouders die gaan scheiden worden besproken en vastgelegd in een overeenkomst: het ouderschapsplan.

Wat is een ouderschapsplan?
In essentie beschrijft dit plan de manier waarop ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen na de scheiding. Het beschrijft de afspraken over hoe de omgangsregeling eruit gaat zien, bij wie de hoofdverblijfplaats zal zijn, de wijze waarop ouders beslissingen nemen etc. Ook wordt beschreven wat de afspraken zijn over bijvoorbeeld de vakanties, het onderhouden van de contacten met school, verjaardagen van de kinderen en naaste families, logeren, sport etc.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de vraag hoe ouders met elkaar communiceren, omgaan met conflicten en de financiële regeling betreffende de kinderen.

Worden kinderen betrokken bij mediation?
Het is goed om kinderen uitleg te geven over de scheiding en het is belangrijk om hen op de juiste manier te betrekken bij het scheidingsproces. We kunnen in het bemiddelingsgesprek aandacht besteden aan de vraag of en hoe kinderen kunnen worden betrokken bij het ouderschapsplan.

Tips voor ouders in echtscheiding
Kinderen willen een band houden met hun beide ouders. Vanzelfsprekend willen ouders graag verzekerd zijn van de loyaliteit van hun kind tijdens de crisis van de scheiding, de nasleep en de veranderingen door omgangsregelingen en co-ouderschappen. Kinderen staan zodoende vaak voor onoplosbare dilemma’s. Hoe gaan kinderen hiermee om?
Scheiding is voor kinderen een proces met verschillende fasen en de daarbij horende “taken” om de scheiding te verwerken. Ze moeten hun eigen bestaansrecht weer terugvinden.

Veel ouders hebben het gevoel dat ze te kortschieten bij het begeleiden en opvangen van hun kinderen tijdens en na de scheidingsperiode. Voor de kinderen een emotionele en onzekere periode waarin vaak juist hun ouders wat minder beschikbaar zijn. Bovenal wil je het als ouder goed doen! Lees ook het adviesrapport van de Kinderombudsman: ‘Vechtende ouders, het kind in de knel‘.

In de online workshop van VillaPinedo ‘leer kijken door de ogen van je kind’ vertellen kinderen in een korte film over hun ervaring met ‘het rotste gesprek’. Ook wordt hier een hoofdstuk aan besteed in het boek ‘aan alle gescheiden ouders’.

Bent u op zoek naar een mediator? Neem dan vrijblijvend contact met mij op. 

06 55373203