Ga voor het trouwen al naar de Mediator!

Als u gaat trouwen of geregistreerd partnerschap aangaat en u stelt geen huwelijkse voorwaarden op, dan bent u automatisch getrouwd in gemeenschap van goederen. Voor alle goederen die u voor het huwelijk al had en in uw huwelijk verzamelt. Gaat u scheiden, dan worden de bezittingen en schulden fifty-fifty gedeeld.  Tot nu toe tenminste.  Op  1 januari 2018 treedt een nieuwe regeling over het Huwelijksvermogensrecht in werking. Gaat u dan trouwen zonder huwelijkse voorwaarden, dan is er sprake van een beperkte gemeenschap van goederen. Met deze nieuwe wet worden alleen de bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk zijn verkregen gedeeld.

Het is de vraag of alle jonge stellen die gaan trouwen ook aan de zakelijke consequenties van dat gelukkige moment denken. Het is te vinden op de website van de overheid, maar ik en met mij vele collega’s betwijfelen of dat voldoende is. Het zou goed zijn als zij voor die dag eens bij een notaris of mediator te rade gaan om te kijken of er zaken zijn waar zij rekening mee moeten houden of dat er nog iets geregeld moet worden voor de grote dag. Ook is het goed om adviezen in te winnen hoe de boekhouding moet worden bijgehouden om nadeel in de toekomst te voorkomen.

Dit valt wel onder de beperkte gemeenschap van goederen:

  • goederen die u tijdens het bestaan van de gemeenschap verkreeg en  goederen die u  al voor het huwelijk in mede-eigendom had;
  • alle voor het bestaan van de gemeenschap ontstane gemeenschapsschulden en alle schulden op goederen die reeds voor de aanvang van de gemeenschap aan de echtgenoten gezamenlijk toe behoorden;
  • alle tijdens het bestaan van de gemeenschap ontstane schulden van u beide.

Dit valt niet onder de beperkte gemeenschap van goederen:

  • goederen die de echtelieden voor het huwelijk niet in mede-eigendom hadden en goederen die verkregen zijn door erfopvolging of gift, pensioenrechten en verknochte goederen;
  • schulden betreffende privégoederen;
  • schulden die behoren tot een nalatenschap.

Wie heeft wat en wie betaalt wat
Vanaf 2018 is het dus belangrijk om vóór het huwelijk aan te kunnen geven wat ieder inbrengt. En man en vrouw moeten goed bij houden hoe de geldstromen lopen tijdens het huwelijk. Ook als u trouwt met huwelijkse voorwaarden dient u alles goed bij te houden. De praktijk leert nu al dat dat slechts zelden goed gebeurt. Dus de verwachting is dat dit straks ook niet gaat gebeuren.

Dit wordt een probleem bij de scheiding
U en uw partner moeten kunnen aantonen wat wel en niet bij de gemeenschap van goederen hoort. Kan dat niet, dan geldt ‘bewijsvermoeden’. En dan horen de goederen bij de gemeenschap.  Met alle gevolgen van dien.

Want stel: een van de echtgenoten heeft alles secuur bijgehouden en de ander helemaal niet. Dan kan er scheefstand ontstaan doordat de goederen van deze persoon wel in de gemeenschap vallen en de goederen van degene die het netjes heeft bijgehouden privé goederen blijken te zijn.

Casus: Man is eigenaar van de woning. Na huwelijk lenen ze samen geld voor verbouwing.
Casus: Man heeft studieschuld opgebouwd voor het huwelijk. Voor de aflossing hiervan wordt gemeenschapsgeld gebruikt.

Art.1:102 BW
Na ontbinding van de gemeenschap blijft ieder der echtgenoten voor het geheel aansprakelijk voor de gemeenschapsschulden waarvoor hij voordien aansprakelijk was; Voor andere gemeenschapsschulden is hij hoofdelijk met de andere echtgenoot verbonden, met dien verstande evenwel dat daarvoor slechts kan worden uitgewonnen hetgeen hij uit hoofde van verdeling van de gemeenschap heeft verkregen.

Bij schulden
Eigenlijk moeten stellen die willen gaan trouwen ook van elkaar weten wat ieder voor privé schulden heeft. Een schuldeiser kan namelijk zowel privé als gemeenschapppelijke goederen vorderen. Maar een echtgenote mag in dit geval eerst wijzen op bepaalde privé goederen van de man, die ook voldoende verhaal bieden voordat er gemeenschapsgoederen worden gevorderd.

Casus: Man heeft een privéschuld. Schuldeiser vordert de gezamenlijke auto om schuld af te betalen.
Casus: van privé naar gemeenschap.

We weten pas wat de gemeenschap waard is aan het eind bij de opheffing
Zolang de gemeenschap niet ontbonden is, kan er geen verdeling plaatsvinden. Dus u moet eerst het huwelijk ontbinden, zodat de gemeenschap eindigt. Dan kan er verdeeld worden. Zolang u 50%-50% verdeeld, is er niets aan de hand en hoeft u geen schenkbelasting te betalen. Dat moet wel bij andere percentages. Een notaris of mediatior kan u helpen om te voorkomen dat er belasting moet worden betaald.

Zoals ik al schreef: Het zou goed zijn als u voor het trouwen eens bij een notaris of mediator te rade gaat om te kijken of er zaken zijn waar u rekening mee moeten houden of dat er nog iets geregeld moet worden voor de grote dag. Ook is het goed om adviezen in te winnen hoe de boekhouding moet worden bijgehouden om nadeel in de toekomst te voorkomen. Ik help u daar graag bij.