De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg inhoudt. En wat u kunt doen als u een klacht heeft over de zorg. Dit staat beschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Niet altijd tevreden over de klachtafhandeling van zorgaanbieders
Het afhandelen van een klacht duurt vaak lang en gebeurt op een onpersoonlijke manier. Maar u wilt zich gehoord voelen. Ook vaak wilt u ook dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt. Zorgaanbieders kunnen leren van klachten en situaties waarbij incidenten in de zorgverlening plaatsvinden. Doel van de wet is dan ook: openheid over klachten en incidenten en ervan leren. Zo maken we samen merkbaar betere zorg.

Beter en sneller geholpen bij klachten
U kunt altijd gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Die helpt mensen verder en probeert klachten snel tot goede oplossingen te brengen. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgaanbieder het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek bevorderen.

Lost een gesprek met uw zorgaanbieder of klachtenfunctionaris het probleem niet op?
Dan biedt de wet een laagdrempelig alternatief: u kunt naar een onafhankelijke geschilleninstantie. Alle zorgaanbieders moeten uiterlijk per 1 januari 2017 bij een geschilleninstantie zijn aangesloten. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan een schadevergoeding toekennen.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg versterkt uw positie in de zorg. Zo krijgt u recht op goede informatie over een incident dat u is overkomen. De zorgaanbieder moet dit met u bespreken en in uw dossier opnemen.

Het Ministerie van de Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een speciale website over deze belangrijke wetswijziging gemaakt. Hier vindt u ook informatie over afhandeling van klachten en de beschrijving van kwaliteit in de zorg: http://kwaliteitenklachtenzorg.nl/.

Op zoek naar een ervaren klachtenfunctionaris? Neem vrijblijvend contact op.

06 55373203

Lees meer over mediation in de zorg: