Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van zijn cliënt. Wanneer de cliënt dat zelf niet kan, is zijn mentor bevoegd te beslissen over zijn verzorging en begeleiding. Daarnaast is een mentor adviseur en vertrouwenspersoon voor alle andere persoonlijke zaken. De mentor neemt de wensen en behoeften, normen en waarden van zijn cliënt als leidraad. Op die manier helpt hij zijn cliënt de regie over zijn leven te houden.

Ik vind het belangrijk dat ik met mijn cliënt een goede vertrouwensband heb
Daarom ga ik geregeld bij mijn cliënt op bezoek. Als mentor voer ik ook regelmatig overleg met zijn/haar zorgverleners en behandelaars. Het uitgangspunt is een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg voor mijn cliënt.

Als mentor ben ik niet bevoegd te beslissen over financiële zaken. Hiervoor kunt u een bewindvoerder of financieel vertegenwoordiger bij de rechtbank aanvragen. Een cliënt kan zowel een bewindvoerder als mentor hebben.

Mentorschap is bedoeld voor meerderjarige personen die door hun ziekte of beperking in bepaalde situaties moeite hebben met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen. Vaak gaat het om mensen met een verstandelijke beperking, dementie of iemand met een psychische beperking. Voor hen is het ingewikkeld de regie te houden wanneer het gat over verpleging, verzorging, begeleiding en behandeling. Een mentor helpt hen daarbij. Een mentor wordt door de rechtbank benoemd, zodat zij de bevoegdheid heeft om de zorginhoudelijke en persoonlijke belangen van haar cliënt te vertegenwoordigen. Een mentor houdt zich niet bezig met financiële zaken. Dat doet de bewindvoerder.

Zie verder Wet Mentorschap BW1, titel 20, art. 450-462. Het is dus een wettelijke beschermingsmaatregel om te voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt van mensen die niet (voldoende) in staat zijn hun eigen belangen te behartigen.

Een goede en betrouwbare mentor nodig? Bel mij! 06 55 37 32 03