Spiegelgesprekken
Iedereen die voor een langere periode op dezelfde afdeling werkt, ontwikkelt een zekere routine. Dat is efficiënt, maar het leidt ook tot onbewuste en ongewenste neveneffecten: de blinde vlekken in het werk van alledag. Om het kwaliteitsniveau van de afdeling verder te verhogen, kan een spiegelbijeenkomst worden georganiseerd.

Een spiegelbijeenkomst is een gesprek met ‘patiënten/cliënten’ in de vorm van een kringgesprek. Hierbij wordt door een gespreksleider aan patiënten/cliënten gevraagd, hoe zij de dienstverlening ervaren hebben en wat ze ervan vinden. De betrokken medewerkers zijn als toehoorders aanwezig. Zij gaan niet in discussie met de patiënten/cliënten. Na afloop van de bijeenkomst worden genoemde verbeterpunten geselecteerd en verwerkt in een verbeterplan.

Het doel van deze spiegelbijeenkomsten is leidinggevenden en medewerkers zich (opnieuw) bewust te maken van het perspectief van hun klanten. Wie zegt de klant centraal te stellen, zal aan hen zelf moeten vragen hoe zij de zorg of dienstverlening ervaren hebben.

Gespreksleider
Ik ben een gekwalificeerde  en deskundige spiegelgespreksleider en kan u ook helpen met het organiseren van zo’n bijeenkomst. Ik ben ervan overtuigd dat dit uw afdeling ten goede zal komen.

Coaching
Heeft u het gevoel dat u op een tweesprong staat? Dat u een belangrijke beslissing wilt nemen, maar nog niet weet welke kant uit? Soms helpt het om met een onafhankelijk persoon over uw beslissing te praten. Iemand met een frisse onafhankelijke blik van buiten, die de juiste vragen stelt en u zo verder helpt in uw besluiten. In een aantal coaching gesprekken bespreken we opties en overwegingen. Zo komt u vanzelf verder met uw gedachten.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

06 55373203