Heeft u een klacht over de zorg?
De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener het beste werkt. Met behulp van de klachtenfunctionaris komt zo’n gesprek eerder op gang. Als ervaren mediator ben ik in staat de angel snel op te sporen en beide partijen te begeleiden naar het vinden van een goede oplossing. Dat is belangrijk om snel en adequaat verder te kunnen met de behandeling of om verdere escalatie, waar niemand bij gebaat is, te voorkomen.
Bemiddelaar bij conflicten binnen vakgroepen
De gevolgen van een ruzie binnen een maatschap kunnen heel ingrijpend zijn en grote invloed hebben op de deelnemers en de reputatie van de onderneming. Het is tegenwoordig geen taboe meer om in dergelijke gevallen gespecialiseerde conflictoplossers in te schakelen. Binnen de vertrouwelijkheid en beslotenheid van de groep wordt het conflict via mediation opgelost. Dat is beter dan met langdurige en kostbare juridische procedures een conflict te laten escaleren.

Belangenbehartiger cliënten
Heeft u als cliënt in een zorginstelling een conflict met deze instantie, dan kan ik u helpen om daar samen uit te komen en een goede oplossing te vinden. Ook als er problemen zijn met familieleden en dit een goede verzorging in de weg staat, kunnen we kijken of we niet toch tot een gezamenlijk op te stellen behandelplan kunnen komen. Indien gewenst kan ik als mentor ingeschakeld worden.

Spreekuur zorgbemiddeling
Als ervaren mediator in de zorg kan ik u bijstaan in gerezen conflicten of onenigheid rond de zorg voor uzelf of uw naaste. Ook bij onduidelijkheden over uw behandeling kan ik u helpen de juiste antwoorden te krijgen. Iedere maandagmiddag tussen 13.00 – 15.00 uur heb ik telefonisch spreekuur, waarbij u met mij kunt overleggen hoe u iets dergelijks het beste aan kunt pakken. Ik geef u daar gratis advies over. Samen kunnen we kijken wat eventuele vervolgstappen kunnen zijn.  U kunt mij bellen op tel: 06 55 37 32 03.