De dynamiek van groepsmediation

Deze week volgde ik in Groningen de cursus Groepsmediation. Het werd gegeven door Karen van Oyen, co-auteur van het boek:  Groepsmediation, dynamiek, procesvormen en werkvormen, 2e druk, Sdu.

NMI kennisreeks - Groepsmediation 2e gewijzigde drukHoe meer mensen betrokken zijn bij het conflict, hoe meer er een complexe dynamiek van beïnvloeding ontstaat. Ik heb hier vaak mee te maken, zowel vanuit mijn functie als mediator in de zorg, alsook bij familieconflicten zijn er vaak meerdere partijen, die allemaal op de een of andere manier een rol hebben in het conflict. Het vergt soms enige tijd om helder te krijgen hoe de rollen verdeeld zijn en welke dynamiek er binnen zo’n groep speelt.

Neem bijvoorbeeld een ruzie binnen een maatschap. Vragen die dan door mijn hoofd spelen zijn:

  • Wie heeft met wie een conflict en wie zijn er nog meer bij betrokken?
  • Wie hebben onderling een band?
  • Welke invloed heeft de omgeving?
  • Wie betrek ik bij de mediation en wie juist niet?
  • Hoe pak ik het effectief aan?
  • Ga ik direct aan de slag met het hele team of eerst met een deel van de groep?

Met deze cursus kreeg ik meer tools en handvatten om dit soort mediations goed aan te kunnen pakken.

Het helpt mij om bij het analyseren van conflicten binnen en tussen groepen een procesontwerp te maken waarin ik ook het krachtenveld in kaart breng d.w.z. de plaats tegenover elkaar en de invloed op elkaar. Dat geeft inzicht in de verschillende dimensies van conflicten met meerdere personen en welke rollen iedere partij daarin heeft. Daarnaast kregen de cursisten diverse werkvormen aangereikt. Ook werkvormen waar ik nog niet mee gewerkt heb, bijv. de carrousel en de thematafels. Vooral die laatste ga ik zeker gebruiken in mijn groepsmediations!